10 nam thanh lập

BÀI HỌC VỀ SỰ TỨC GIẬN

29/08/2018


KỸ NĂNG KIỀM CHẾ CẢM XÚC

Khi tức giận ta sẽ không kiềm chế được cảm xúc và sẽ có những lời nói không tốt, không hay sẽ làm tổn thương người khác và làm tổn thương chính mình.

VẬY CÁC EM HÃY BIẾT KIỀM CHẾ SỰ TỨC GIẬN TRONG MÌNH NHÉ!!!

Nguồn: Sưu tầm
News relate