tet

KỸ NĂNG SỐNG KHI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI

10/09/2018


Không kết bạn với người lạ
Hủy kết bạn với người không đáng tin

Cài đặt chế độ riêng tư cho mọi thông tin cá nhân

Khi gặp rắc rối, hãy chia sẻ với bố mẹ, thầy cô mà bạn tin tưởng

"Chỉ một cú click chuột đã có thể đảo lộn cuộc sống của bạn."

Hãy hành động để chúng ta có thể được an toàn hơn trên không gian mạng.

-------------------------------------------------------------

Do not accept friend requests from strangers

Unfriend people you don't trust

Make sure that your privacy setting allows only family and friends

When in trouble, talk to your parents or a teacher you trust "One click might turn your life upside down." Let's take action so that we can be safer in the digital space.

Nguồn: Unicef Viet NamNews relate