tet

HOẠT ĐỘNG TRẠI HÈ SAO TỎA SÁNG ĐỢT 1 || NĂM 2019

27/06/2019


HOẠT ĐỘNG TRẠI HÈ SAO TỎA SÁNG ĐỢT 1 || NĂM 2019
Đợt 01 với 198 trại sinh được chia thành 04 tiểu trại hoạt động, với nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng, học tập năng khiếu và vui chơi được tổ chức giúp các em học tập và rèn luyện thật bổ ích trong mùa hè 2019!


* Khai mạc trại hè đợt 01:


* TRẠI HÈ SAO TỎA SÁNG 2019 || ĐỢT 1 || NGÀY 4/6 || CHUYÊN ĐỀ "BÉ VUI CÙNG THIÊN NHIÊN"* TRÒ CHƠI QUA CÁC TRẠM CÙNG TÌM HIỂU THIÊN NHIÊN* TRẠI HÈ SAO TỎA SÁNG 2019 || ĐỢT 1 || SÂN CHƠI TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG*  TRẠI HÈ SAO TỎA SÁNG 2019 || ĐỢT 1 || CHUYÊN ĐỀ DANCE KIDS*  VUI VẺ NGÀY HÈ || TRẠI HÈ 2019 || ĐỢT 1*  CÙNG HỌC LÀM BÁNH || TRẠI HÈ SAO TỎA SÁNG 2019 || ĐỢT 1* BÉ ĐƯỢC NGỒI XE TĂNG || TRẠI HÈ SAO TỎA SÁNG 2019 || ĐỢT 1*  DÂN VŨ SƠ KẾT TRẠI || SAO BỒ CẦU || TRẠI HÈ SAO TỎA SÁNG 2019 || ĐỢT 1News relate