10 nam thanh lập

Biểu trưng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hóc Môn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027

25/04/2022


[ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN HÓC MÔN LÀN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022 - 2027]


Ra mắt biểu trưng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hóc Môn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

----------------

Biểu trưng được lấy ý tưởng từ sản phẩm tham gia và đạt giải Nhất cuộc thi Thiêt kế biểu trưng do Huyện Đoàn tổ chức.
News relate